БАЯРПЛАНТ ХААБ ХХК

БАЯРПЛАНТ ХААБ ХХК

БАЯРПЛАНТ ХААБ ХХК нь 2012 онд ММЖ КАПИТАЛ ХХК-ны санаачлага, хөрөнгө оруулалтаар ХАА-н түүхий эд материалуудыг ХААБирж дээр арилжаалах, зах зээлд оролцогчидод үйлчилэх, зөвөлгөө өгөх чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан. 
ХААБиржийн анхны арилжаа 2013 оны 4 сарын 8 нд эхэлсэнээс хойш одоог хүртэл манай компани дотоодын нийт ноолуурын 20 гаруй хувийг амжилттай арилжаалсан үзүүлэлттэй байна. 
 
БИДНИЙ ЗОРИЛГО
 
Харилцагчиддаа хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн, мэргэжлийн ёс зүйг баримталсан, брокер зуучлалын шилдэг үйлчилгээг бид үзүүлнэ.
 
АЛСЫН ХАРАА
 
БАЯРПЛАНТ ХААБ Компанийн хувьд үзүүлж буй үйлчилгээ нь харилцагчдынхаа эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад бүрэн нийцсэн, харилцагчидаа амжилтанд хөтөлсөн, нийгмийн хариуцлагыг дээдлэгч, ил тод нээлттэй, итгэл төрүүлсэн тэргүүлэгч брокер зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэгч болох.