ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БИРЖ

ХАА-н түүхий эд материалуудыг ХААБирж дээр арилжаалах, зах зээлд оролцогчидод үйлчилэх, зөвөлгөө өгөх чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан. ХААБиржийн анхны арилжаа 2013 оны 4 сарын 8 нд эхэлсэнээс хойш одоог хүртэл манай компани дотоодын нийт ноолуурын 20 гаруй хувийг амжилттай арилжаалсан үзүүлэлттэй байна