ДЭД БҮТЭЦ

ДЭД БҮТЭЦ

ММЖ КАПИТАЛ ХХК нь Эрчим хүч угсралт, Авто зам, Барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр эрх бүхий мэргэжилийн байгуулагуудын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг. Тус чиглэлээр олон жил үйл ажиллагаа явуулсан ажлын туршлагатай компани юм. Бид дараахь чиглэлүүдээр захиалагч хэрэглэгчидтэй хамтран ажиллана.

БАРИЛГА УГСРАЛТ:

 • Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл шинэчлэлийн ажил
 • Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн барилгын ажил /1-16 давхар/
 • Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 • Услалтын уст цэг, худаг, услалтын системийн гидротехникийн барилга байгууламжийн ажил
 • Хөрсний ус доошлуулах, шүүрүүлэх, эргийн бэхэлгээ, далан суваг үүний дотор төмөр замын далан, хоолой болон газар шорооны тусгай ажил

 

ЭРЧИМ ХҮЧ:

 • 0,35 киловатын ЦДАШ-ын ажил, түүний засвар үйлчилгээ

 

АВТО ЗАМ:

 • Хатуу хучилттай болон хайрган хучилттай зам барих, засварлах
 • Төмөр бетон болон модон гүүр барих, засварлах
 • Замын байгууламжид хамаарах талбай барих, засварлах
 • Замын үерийн хамгаалалтын далан барих 

 

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 320686, 320585, ФАКС: 320242, ЕМАЙЛ: mmj@mobemail.mn